Knowledge is good only if it is shared.

Friday, October 31, 2014

வானியல்- 9 (ஹப்பிள் தொலைநோக்கி - HUBBLE TELESCOPE)

 ஹப்பிள் தொலைநோக்கி - HUBBLE TELESCOPE
  விண்வெளியில் இதுவரையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்களில் எனக்குப் பிடித்த 10 திட்டங்களில் இது இரண்டாவது. 

                     1990 ஏப்ரல் மாதம் 25 ஆம் தியதி அமெரிக்காவின் ''கேப் கேனவரல்'' ஏவுதளத்திலிருந்து "ஷட்டில் டிஸ்கவரி" மூலம் ஏவப்பட்ட "ஹப்பிள் தொலைநோக்கி" (HUBBLE TELESCOPE) தனது 25 ஆண்டு நிறைவை அடுத்த ஆண்டு கொண்டாடும்.                    நான் இக்கட்டுரையை எழுதும் போது தென்னமெரிக்காவின் பொலிவியா நாட்டிற்கு நேர் மேலே 549 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் வினாடிக்கு 7.15 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது "ஹப்பிள்". பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான புதிர்களுக்கு விடையளித்த அற்புதமான கருவி இது. அமெரிக்காவும் ஐரோப்பியக் கூட்டமைப்பும் இணைந்து திட்டமிட்டு செயல்படுத்திய ஒன்று இது.


                    நாம் நம் வெறும் கண்ணால் பார்க்கக் கூடிய மின்காந்த அலைகளின் அலைநீளம் 400 நானோமீட்டரிலிருந்து 700 நானோமீட்டர்கள், உங்களின் தகவலுக்காக ஒரு நானோமீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டரில் நூறுகோடியில் ஒன்று. இந்த ஒரு நானோமீட்டரில் வரிசையாக 10 அணுக்களை அடக்கலாம். அவ்வளவே. நாம் பார்க்கும் இந்த 400 முதல் 700 வரையிலான அலை நீளத்தில்தான் "விப்ஜியார்" (Violet Indigo Blue Green Yellow Orange Red) வண்ணங்களைப் பார்க்கிறோம். இதை வைத்துக் கொண்டுதான், "பொண்ணு கலரு சரி இல்லை என்பதிலிருந்து மில்கி ஒயிட் கலரு காரு வாங்கணும்" என்பது வரை அழிச்சாட்டியம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறோம். இது ஒவ்வொன்றும் அலைகள். ஒவ்வொன்றிற்கும் அலைநீளமும் உண்டு அதிர்வெண்ணும் உண்டு. இயற்பியலில் விதிப்படி அலை அல்லது துகள்தான் உலகத்தில். அது காலையில் சாப்பிட்ட இட்டிலியாக இருந்தாலும் சரி திரையில் பார்க்கிற சினிமாவாக இருந்தாலும் சரி இதற்குள் அடக்கிவிடலாம். இதைப் பற்றி விரிவாகத் தெரிய "க்வாண்டம் மெக்கானிசம்" தெரிய வேண்டும். இப்போதைக்கு "ஹப்பிள்" கதையைப் பார்ப்போம்.
ஹப்பிள் தொலைநோக்கி                   நாம் மேலே பார்த்தபடி நம் கண்ணுக்குப் புலனாகாத அலைவரிசைகளும் இருக்கின்றன. மிகத் தொலைதூரத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் அல்லது அவற்றின் பிறப்பிடமான நெபுலாக்கள் (நெபுலா பற்றி தனிக்கட்டுரையில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்) இவை உமிழும் அலைகள் (ஒளி) நமது வெறுங்கண்ணுக்குப் புலனாகாது. இவற்றை தொலைநோக்கியின் மூலம் பிரித்தெடுத்து வகைப்படுத்தி பார்க்கலாம். அதற்காக அனுப்பப்பட்டதான் "ஹப்பிள்". இது பிரிந்தரிந்து பார்க்கும் திறன், மிகக்குறைந்த அலைநீளமுடைய "காமா" கதிர்களிலிருந்து மிக அதிக அலைநீளமுடைய "ரேடியோ" கதிர்கள் வரை. நமது பார்க்கும் திறனான 400 நானோமீட்டரிலிருந்து 700 நானோமீட்டருக்கும் மேலே அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் மற்றும் ரேடியோ கதிர்கள் உள்ளன. அதற்கும் கீழே குறைந்த அலைநீளமுடைய புற ஊதாக் கதிர்கள், எக்ஸ் கதிர்கள் மற்றும் காமா கதிர்கள் உள்ளன. 0.01 நானோமீட்டரிலிருந்து ஒரு மீட்டர் நீளம் வரையிலான அனைத்து அண்டசராசர பொருட்கள் உமிழும் அலைகளையும் உள்வாங்கி பிரித்தரியும் திறன் கொண்டது இந்த "ஹப்பிள்". இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாகச் சொல்வதானால் நட்சத்திரங்கள் உமிழும் புறஊதாக் கதிர்களை நம்மால் பார்க்க இயலாது. "ஹப்பிள்" அதை உள்வாங்கி சிறப்புக் கருவிகள் மூலம் பிரித்தாராய்ந்து நமக்கு அனுப்பும்.

ஹப்பிள் படம் பிடித்த வியாழன்                         "லிலியோ கலிலி" முதலானோர் பயன்படுத்திய தொலைநோக்கியிலிருந்து "ஹப்பிள்" வரை முன்னேறி பல விண்வெளி ரகசியங்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளோம். ஆயிரக்கணக்கான உபயோகமான புகைப்படங்களை "ஹப்பிள்" தரைக் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அனுப்பியுள்ளது. பிரபஞ்சத்தின் வயது முதல் கருந்துழை வரை பல்வேறு ரகசியங்கள் பொதிந்தவை அவை. "ஹப்பிள்" அனுப்பிய தகவல்களைக் கொண்டு 10,000 அதிகமான ஆராய்சிகள் நடந்துள்ளன. சரி இந்த் "ஹப்பிள்" தொலைநோக்கியை ஏன் அந்தரத்தில் நிறுவ வேண்டும். பூமியில் வைத்தால் என்ன? காரணம் இருக்கிறது, பூமியின் வளிமண்டலத்தால் காமா கதிர்கள், புற ஊதாக் கதிர்கள் என அனைத்தும் பாதிப்படையும். வளிமண்டலத்தின் பாதிப்பிற்குப் பின்னரே நம்மை எட்டும். (உதாரணம்: சில நட்சத்திரங்களின் கண்சிமிட்டல்) இம்மாதிரியான விளைவுகளைத் தவிர்க்கத்தான் நமது வளி மண்லடத்திற்கு மேலே "ஹப்பிள்" நிறுவப்பட்டது. இந்த "ஹப்பிள்" அனுப்பும் தகவல்கள் விண்வெளியில் ஏற்கனவே இதைக் கண்காணிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் உள்ள செயற்கைக் கோளுக்குச் சென்று பின்னர் அதன் மூலம் தரைக் கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு வருகிறது. அந்தச் செயற்கைக்கோள் கோயில் பூசாரி மாதிரி ஓர் "இண்டர்மீடியேட்டர்".
                   ந்த "ஹப்பிள்" தொலைநோக்கியினுள்ளே பல அறிவியல் உபகரணங்கள் இருக்கின்றன. கொஞ்சம் சுருக்கமாக அவற்றைப் பார்ப்போம். வழக்காமான தொலைநோக்கியில் இருப்பது போலவே இதிலும் முதன்மை ஆடியும் இரண்டாம் ஆடியும் இருக்கும். இவற்றில் பிரதிபலிக்கும் ஒளி பின்வரும் கருவிகளால் ஆராயப்படுகிறது.

Wild Field Camera 3: சுருக்கமாக WFC3. ஹப்பிளில் இருக்கும் உபகரணங்களில் துல்லியமானது இது. புதிய கருவியும் கூட. புறஊதாக் கதிர்கள் அகச் சிவப்புக் கதிகளை ஆராய்ந்து பிரபஞ்சத்தில் அதிகமாக உள்ள கருப்பு ஆற்றல் மற்றும் கருப்பு பொருள் ஆகியவற்றை பற்றிய தகவல்களை தருகிறது.

 

 Cosmic Origins Spectrograph:  சுருக்கமாக COS. இதுவும் புதிய கருவிதான். புறஊதாக் கதிர்களை மிகத் துல்லியமாகப் பிரித்துத்துக் கொடுக்கிறது. ஒளி எங்கிருந்து வருகிறது அப்பொருளின் வெப்பநிலை, வேதியல் சேர்க்கை, அடர்த்தி மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்றை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கிறது.

Advance Camera for Surveys: சுருக்கமாக ACS. கருப்பு ஆற்றல், கருப்புப் பொருள், மிகப்பெரிய கிரகங்கள், விண்மீன் கொத்துகள், அண்டங்கள் ஆகியவற்றை ஆராய உதவுகிறது இக்கருவி. 2007 ஆம் ஆண்டில் மின்சார கசிவினால் வேலை செய்யாமல் இருந்தது. 2009-ல் சரி செய்யப்பட்டு இப்போது இயங்குகிறது.


Space Telescope Imaging Spectrograph: சுருக்கமாக STIS. நட்சத்திரங்களையும், கருந்துழைகளையும் புறஊதாக் கதிர்கள் மற்றும் அகச் சிவப்புக் கதிர்கள் மூலம் பகுத்தாய்ந்து தகவல்களை வழங்குகிறது.


Near Infrared Camera and Multi-Object Spectromeeter: சுருக்கமாக NICMOS. இது அகச்சிகப்புக் கதிரின் மூலம் வெப்பத்தை உணருகிறது. விண்வெளியில் கிரகங்களுக்கு இடையே பரவியுள்ள தூசு போன்றவற்றை ஆராய இது பயன்படுகிறது.

Fine Guidance Sensors: சுருக்கமாக FGS. நட்சத்திரங்களுக்கு இடையேயான தூரத்தை அளக்கவும், அவற்றின் நகர்வைக் கவனிக்கவும் இந்தக் கருவி பயன்படுகிறது. மேலும் "ஹப்பிள்" தொலைநோக்கியை நட்சத்திரங்களை அடையாளாமாகக் கொண்டு சரியான திசையில் நோக்க உதவுகிறது. 


ஹப்பிளில் பராமரிப்புப் பணி          "ப்பிள்" தொலைநோக்கியின் அனைத்து செயல்களும் சூரிய மின்சாரத்தினால் நடைபெறுகிறது. இதற்காக சூரிய மின் தகடுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. பூமியின் நிழலிலோ அல்லது சூரியப் புயல் காலங்களிலோ மின்கலன்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
இத்தொலைநோக்கி மூலம் ஆராச்சி செய்ய வருடந்தோறும்  1000 கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அவற்றில் மிகச் சிறந்த 200 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. 

     க்கட்டுரையை எழுதி முடித்ததும் தற்போது ஹப்பிள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறது எனப் பார்த்தேன். சென்னைக்கு மேலே பயணப்பட்டு நான் வசிக்கும் சிங்கப்பூரின் மேலே போய்க்கொண்டிருக்கிறது விண்வெளியின் மகத்தான புதிர்களுக்கு விடையைத் தேடி.
  "ஹப்பிள்'' எடுத்த சில புகைப்படங்கள் கீழே...


புகைப்படம்: ESA/Hubble Flashback:  Hubble Reveals Ultraviolet Galactic Ring. Feel free to share!

The appearance of a galaxy can depend strongly on the colour of the light with which it is viewed. This Hubble Heritage image of NGC 6782 illustrates a pronounced example of this effect. This spiral galaxy, when seen in visible light, exhibits tightly wound spiral arms that give it a pinwheel shape similar to that of many other spirals. However, when the galaxy is viewed in ultraviolet light with NASA/ESA Hubble Space Telescope, its shape is startlingly different.

View larger image at:
http://www.spacetelescope.org/images/opo0137a/

Credit: NASA - National Aeronautics and Space Administration/ ESA - European Space Agency and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
புற ஊதாக் கதிர்களைக் கொண்டு பிரித்தறியப்பட்ட மற்றுமொரு சுருள் அண்டம்
சூரியக் குடும்பத்தின் "கைப்பர் பட்டை"யிலுள்ள பொருட்கள்

புகைப்படம்: ESA/Hubble Flashback: Earth-based view of Mars. Feel free to share!

Frosty white water ice clouds and swirling orange dust storms above a vivid rusty landscape reveal Mars as a dynamic planet. The Earth-orbiting Hubble telescope snapped this picture on June 26 2001, when Mars was approximately 43 million miles (68 million km) from Earth.

View larger image at:
http://www.spacetelescope.org/images/opo0124a/

Credit: NASA - National Aeronautics and Space Administration/ ESA - European Space Agency and The Hubble Heritage Team STScI/AURA
செவ்வாய்

புகைப்படம்: Turquoise-tinted plumes in the Large Magellanic Cloud — ESA - European Space Agency / Hubble Space Telescope Picture of the Week
http://www.spacetelescope.org/images/potw1441a/
நம் பால்வெளி அண்டத்தின் அருகேயுள்ள சிறிய அண்டம் (டராண்டுலா நெபுலா)
புகைப்படம்: A dusty spiral galaxy in Virgo — ESA/Hubble Picture of the Week.
A version of this image was entered into the Hubble's #HiddenTreasures image processing competition by contestant Nick Rose.
http://www.spacetelescope.org/images/potw1440a/
Credit: ESA/Hubble & NASA
Acknowledgement: Nick Rose
சுருள் வடிவ அண்டம்
தொடரும்...

புகைப்பட உதவி: நாசா

கீழேயுள்ள "வானியல் தொடர்" எனும் லேபிளைச் சொடுக்கி இத்தொடரின் அனைத்துப் பாகங்களையும் படிக்கலாம்.

இக்கட்டுரையைப் பற்றிய உங்களின் பின்னூட்டக் கருத்துகள் என்னை மேம்படுத்தும். நன்றி

No comments:

திரிபுவாதம்

     முதலில்  விகடனின் இந்தக் கட்டுரையைப் படித்துவிடுங்கள். கட்டுரையில் " தேர்தலின்போதும் தேர்தலுக்கு முன்னதாகவும் பா.ஜனதாவுக்கு எதி...