Knowledge is good only if it is shared.

Friday, October 24, 2014

வானியல்- 6 (Jovian Planets)

  மது சூரியக் குடும்பத்திலுள்ள கோள்களைப் பற்றி ஏற்கனவே இக்கட்டுரையில் மிகக் கொஞ்சம் பார்த்தோம். சூரியன் மற்றும் Terrestrial Planets கோள்களின் ஜாதகங்களைக் கொஞ்சம் விலாவரியாகப் பார்த்தாகிவிட்டது. நமது சூரியக் குடும்பத்தில் மீதமிருப்பது Jovian Planets. இக்கட்டுரையில் அவற்றை பார்த்துவிடுவோம்.


Tilted Eris (click to enlarge)
Jovian Planets குடும்பம்


ஜூபிடர் எனும் வியாழன்

                  நமது சூரியக் குடும்பத்தின் மிகப் பெரியக் கோள் இது. 50 நிலவுகள் இது போக இன்னும் 17 நிலவுகள் உறுதிப்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. ஆக மொத்தம் 67 நிலவுகளுடன் வளைய வருகிறது. ஆம், இதற்கு மங்கலான வளையமும் உண்டு. வியாழனின் காந்தப்புலம் சக்தி வாய்ந்தது. கிட்டத்தட்ட இதுவே ஒரு சூரியக் குடும்பம் எனும் அளவிற்கு படை பரிவாரங்களுடன் வலம் வருகிறது. தானாக ஒளிர்விடும் அளவிற்கு நட்சத்திரமாக வளர்ந்திருந்தால், இதுவும் தனி இராஜாங்கம் நடத்தியிருக்கும்.A true-color image of Jupiter taken by the Cassini spacecraft. The Galilean moon Europa casts a shadow on the planet's cloud tops.
வியாழன்


 சூரியனிலிருந்து ஐந்தாவது கோள். சூரியனுக்கும் வியாழனுக்குமான தொலைவு 77,80,00,000 கிமீ. பூமியின் நேரத்தில் பத்து மணி நேரம் போதும் தன்னைத் தானே ஒரு சுற்று சுற்றி முடிக்க. பூமியின் நாட்களில் 12 வருடம் ஆகும் சூரியனை ஒரு முறை வலம் வர.

Jupiter-Io Montage (click to enlarge)
வியாழனும் அதன் நிலவும் (எரிமலையுடைய நிலவு)


இது ஒரு மிகப் பெரிய வாயுக் கோளம். பூமியின் அளவிற்கு நிலப்பரப்பு இருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது. இதன் வாயு மண்டலம் ஹீலியம் மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயுக்களால் ஆனது. இங்கு உயிரினங்கள் எதுவும் இருப்பதாய் தெரியவில்லை. ஆனால் இதன் நிலவுகளில் தரைப்பகுதிக்குக் கீழ் நீர் (கடல்) இருக்கலாம் எனவும் அவற்றில் உயிரினங்கள் வசிக்கக் கூடும் என நம்பப்படுகிறது.


Color close up of cloud swirls on Jupiter.
வியாழனிலுள்ள மிகப் பெரிய சிகப்புப் புள்ளி


சாட்டர்ன் எனும் சனி


 Jovian Planets குடும்பத்தில் எல்லோருக்கும் வளையம் இருந்தாலும் சனியைப் போல அவ்வளவு அழகான வளையம் யாருக்கும் அமைந்ததில்லை. மிகப் பெரிய வாயுக்கோளமான சனியில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுகள் உள்ளன.

Color image show part of Saturn and its rings and Earth as a pale blue dot in the background.
"காஸினி" விண்கலம் புகைப்படமெடுத்த வளையங்களுடன் கூடிய சனி

 சூரியனிலிருந்து ஆறாவது கோள் இது. சூரியனுக்கும் இதற்குமான தொலைவு 140,00,00,000 கிமீ. தன்னைத் தானே சுற்றிக் கொள்ள 10.7 மணி நேரம் ஆகிறது.

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/planetary/saturn/saturn_family.jpg
சனி தனது குடும்பத்தினருடன்


சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வர பூமியின் நாட்களிவருடம் ஆகும். இதில் நிலப்பரப்பு இல்லை. பெரிய வாயுக் கோளம். 53 நிலவுகளுடனும் உள்ள சனியுடன் இன்னும் 9 நிலவுகள் சேரக் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

Link to Cassini mission
"காஸினி" விண்கலன் சனியுடன்


 இக்கோளுக்கு ஏழு வளையங்கள் பிரிவுகளுடன் காணப்படுகின்றன. இக்கிரகத்தில் உயிரினங்கள் இல்லை. ஆனால் இவற்றின் நிலவுகளின் உயிர் வாழ்வதற்கான சூழ்நிலை உள்ளது. அங்கு உயிரினங்கள் இருக்கக் கூடும்.

http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/PIA17172_fullUNANNOTATED.jpg
சனியும் அதன் வளையங்களும்


1600 ஆம் ஆண்டு "கலிலியோ கலிலி" தனது தொலைநோக்கி மூலம் சனிக் கிரகத்தை படம் வரைந்தார்.


யுரேனஸ்

 பெரிய கோள் யுரேனஸ். 27 நிலவுகள் இரண்டு வளையங்கள் என சூரியனிலிருந்து ஏழாவது கோள் இது. பெரும்பாலும் பனிக் கட்டியால் ஆனது இக்கோள். இதன் உள் வளையம் இருண்டும் வெளி வளையம் வண்ண மயமாகவும் காணப்படுகிறது. வாயோஜர் விண்கலன் இதை தாண்டிச் சென்றுள்ளது.


Color image of Uranus with small moon in front of it.
யுரேனஸ் தன் நிலவுடன் (கறுப்புப் புள்ளி நிலவின் நிழல்)


மற்ற கோள்களைப் போலல்லாமல் இது மேலும் கீழுமாய்ச் சுற்றுகிறது. சூரியனுக்கும் இதற்குமான தொலைவு 2,90,00,00,000 கிமீ. இதன் equatorஆனது orbit உடன் செங்கோணத்தை ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு பெரியக் கோள் இது. இதன் வளிமண்டலத்தில் நீர், மீத்தேன் மற்றும் அம்மோனியா உள்ளது. தன்னைத் தானே ஒரு முறை சுற்ற 17 மணி நேரம் ஆகிறது. சூரியனை ஒரு முறை வலம் வர பூமியின் நாள் கணக்கில் 87 வருடங்கள் ஆகிறது.

Color image of planet with faint rings. Links to larger image.
யுரேனஸ் தன் வளையங்களுடன்

நெப்டியூன்


நெப்டியூன் கிரகத்தை 1989 ஆம் ஆண்டு "வாயோஜர் 2" விண்கலம் எடுத்தப் புகைப்படம் கீழே,

Voyager 2 captured this image of Neptune in 1989.
நெப்டியூன்
            ருட்டு மற்றும் குளிரான கிரகம். இது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் 2011 ஆம் ஆண்டில் தனது சூரிய வலத்தை ஒரு முறை முடித்துள்ளது. சூரியனைச் சுற்றிவபூமியின் நாட்கணக்கில் 165 வருடங்கள் ஆகும். பூமிக்கும் சூரியனுக்குமான தொலைவைப் போல 30 மடங்கு தொலைவு இதற்கும் சூரியனுக்கும். சூரியனிலிருந்து 4,50,00,00,000கிமீ தொலைவில் உள்ளது. தன்னைத் தானே ஒரு முறை சுற்ற 16 மணி நேரம் ஆகிறது. யுரேனஸைப் போலவே மிகப்பெரிய பனிக்கட்டிக் கோளம். உள்ளே பூமியின் அளவிற்கு நிலப்பரப்பு இருக்கலாம். இதில் நீர், அமோனியா மற்றும் மீத்தேன் உள்ளது. இதன் வளிமண்டலத்தில் ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் மற்றும் மீத்தேன் வாயுகள் உள்ளன. உறுதிப்பட்டுத்தப்பட்ட 13 நிலவுகளுடனும் காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள ஒரு நிலவுடனும் மொத்தம் 14 நிலவுகள். இங்கு உயிரினங்கள் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. "வாயோஜர் 2" விண்கலம் மட்டுமே இதைக் கடந்து சென்றுள்ளது. இக்கிரகத்திற்கு மொத்தம் ஆறு வளையங்கள் உண்டு."சிறு கிரகங்கள்" "கைப்பர் பட்டை" மற்றும் "ஓர்ட் க்ளவுட்" என வரும் நாட்களில் இன்னும் விரிவாகப் பார்க்கலாம் சூரியக் குடும்பத்தை.

தொடரும்... 

புகைப்பட உதவி: நாசா

கீழேயுள்ள "வானியல் தொடர்" எனும் லேபிளைச் சொடுக்கி இத்தொடரின் அனைத்துப் பாகங்களையும் படிக்கலாம்.

புகைப்பட உதவி: நாசா


இக்கட்டுரையைப் பற்றிய உங்களின் பின்னூட்டக் கருத்துகள் என்னை மேம்படுத்தும். நன்றி

2 comments:

Anonymous said...

Nalla elutharenga boss very informative keep going

பாலா.R ( BALA.R ) said...

நன்றி பாஸ் :)

ஆனால் அனானி பாஸ் யாரென யூகிக்க முடியவில்லை :(

திரிபுவாதம்

     முதலில்  விகடனின் இந்தக் கட்டுரையைப் படித்துவிடுங்கள். கட்டுரையில் " தேர்தலின்போதும் தேர்தலுக்கு முன்னதாகவும் பா.ஜனதாவுக்கு எதி...