Knowledge is good only if it is shared.

Tuesday, October 21, 2014

வானியல்- 5 (Terrestrial Planets)

                                   மது சூரியக் குடும்பத்திலுள்ள கோள்களைப் பற்றி ஏற்கனவே இக்கட்டுரையில் மிகக் கொஞ்சம் பார்த்தோம். இக்கட்டுரையில் சூரியன் மற்றும் Terrestrial Planets கோள்களின் ஜாதகங்களைக் கொஞ்சம் விலாவரியாகப் பார்ப்போம்.

சூரியக் குடும்பம்
சூரியன்

  • பூமிக்கும் இதற்குமான தொலைவு 14,95,97,900 கிமீ
  • விட்டம் 695,508 கிமீ
  • நிறை 19,89,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 கிகி 
  • கொள்ளளவு 14,09,27,25,69,05,98,60,000 கசகிமி  

                      ரவில் வானத்தில் பார்க்கும் இலட்சக்கணக்கான நட்சத்திரங்களைப் போல சூரியனும் ஓர் நட்சத்திரமே. என்ன இது கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருப்பதால் அதன் வெக்கையும் வெளிச்சமும் நமக்குத் தெரிகிறது. நமது சூரியக்குடும்பத்தின் காரணகர்த்தா இவர்தான். இவரை மையமாகக் கொண்டுதான் எட்டு கிரகங்களும் விண்கற்களும் சுற்றி வருகின்றன. சூரியன் 7.8% ஹீலியம் மற்றும் 92.1% ஹைட்டிரஜன் வாயுக்களால் ஆனது. சூரியன் இல்லையேல் பூமியில் எந்தவித உயிரினங்களும் தோன்றியிருக்காது. இது திடப்பொருள் அல்ல எனவே இதன் எல்லாப் பரப்பும் ஒரே வேகத்தில் சுழலுவதில்லை. இதன் மையப்பகுதி (நமது பூமத்திய ரேகையைப் போன்றது) ஒரு முறை சுழல நமது நாள் கணக்கில் 25 நாட்கள் ஆகும். துருவங்களில் ஒரு சுழற்சிக்கு 36 நாட்கள் ஆகும். இதன் மையப்பகுதியில் வெப்ப நிலை 1,50,00,000 செல்சியஸ்.

Venus Transit (click to enlarge)
சூரியன் பின்புலத்தில் கறுப்புப் புள்ளியாய் வெள்ளி (வீனஸ்)
 
 சூரியனில் புயல் உருவாகும். இவ்வாறு உருவாகும் சூரியப் புயலினால் அதன் ஸ்வாலை வால் போல பல மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு இருக்கும். 1973 ஆம் ஆண்டு சூரியனை ஆராய Heliophysics Missions என்ற திட்டத்தை நாசா ஆரம்பித்து இன்றும் அது செயல்பட்டு வருகிறது. அதிலிருந்து பல்வேறு தகவல்கள் கிடைக்கின்றன.

http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/RHESSI-browse.jpg
சூரியனை எக்ஸ் ரே கதிர்கள் மூலம் ஆராயும் Reuven Ramaty High-Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI)

  மெர்குரி எனும் புதன்

               து சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கும் கோள். 2019 நவம்பர் 11 அன்று புதன் சூரியனைக் கடந்து செல்வதை பூமியிலிருந்து பார்க்கலாம். இதன் மேற்பரப்பு நிலவின் மேற்பரப்பை ஒத்திருக்கும்.


Black and white image of Mercury.
புதன்
நமது சந்திரனைவிட சற்றுப் பெரிய கோள் இது. இதில் ஒரு வருடம் என்பது 88 நாட்கள் ஆகும். ஆம், வெறும் 88 நாட்களில் சூரியனை சுற்றி முடித்துவிடும். சூரியனின் மிக அருகில் இருப்பதால் பகலில் வெப்பநிலை மிகவும் அதிகம். இரவில் உறைநிலைக்கும் கீழே கடுமையான குளிர். மிகக் குறைந்த அளவு வாயு மண்டலம் உண்டு. சூரியனுக்கும் இதற்குமான தொலைவு 5,80,00,000 கிலோமீட்டர். இது தன்னைத் தானே ஒரு முறை சுற்றிக்கொள்ள பூமியின் நாட்களில் 59 நாட்கள் ஆகும். அதாவது பூமியில் 59 நாள் முடியும் போது புதனில் ஒரு நாள் முடிந்திருக்கும்.

MESSENGER
புதனின் வட்டப்பாதையில் மெஸஞ்சர் விண்கலம்


 இதன் வளிமண்டலத்தில் ஆக்ஸிஜன், சோடியம், ஹீலியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்றவை கலந்துள்ளன. சனி கிரகத்தைப் போல இதற்கு வளையங்கள் கிடையாது. இதற்கு என நிலவும் கிடையாது. இதை ஆராய "மரைனர் 10" மற்றும் "மெஸஞ்சர்" என்ற செயற்கைக் கோள்கள் அனுப்பப்பட்டன. உயிரினங்கள் எதுவும் இதுவரை இங்கு கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. பகல் நேர வெப்பநிலை 430 டிகிரி செல்ஸியஸ், இரவில் -180 டிகிரி செல்ஸியஸ். இங்கிருந்து சூரியனைப் பார்த்தால் பூமியிலிருந்து தெரிவதைப் போல மூன்று மடங்குப் பெரியதாக சூரியன் தெரியும்.

வெள்ளி எனும் வீனஸ்


                   இக்கோள் சூரியனிலிருந்து இரண்டாவது இருக்கிறது. நமது பூமியின் அண்டைக் கோள்களுள் இதுவும் ஒன்று. மற்றக் கோள்கள் தன்னைத் தானே சுற்றும் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் மெதுவாகச் சுற்றுகிறது. இக்கோளில் எரிமலைகள் உண்டு. இக்கோளின் வெப்பம் காரீயத்தை (lead) உருக்கும் அளவிற்கு உள்ளது.  இக்கோளின் அடர்த்தியான விஷமுடைய வளிமண்டலம் பச்சை நிறத்தைக் கொடுக்கிறது.


Color image showing Venus topography
வீனஸ்னஸ்


இக்கோள் பூமியை விடக் கொஞ்சம் சிறியது. சூரியனிலிருந்து 10,08,00,000 கிமீ தொலைவில் உள்ளது. தன்னைத் தானே ஒரு முறை சுற்ற பூமியின் நாட்கணக்கில் 243 நாட்கள் ஆகும். சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வர பூமியின் நாட்கணக்கில் 225 நாட்கள் ஆகும். இக்கோள் பாறைகளாள் ஆனது. எரிமலைகள் உண்டு.  வளிமண்டலத்தில் ஹார்பன் டை ஆக்ஸைடு நைட்ரஜன் மற்றும் கந்தக அமிலம் இருப்பதால் விஷமுடையது. இதற்கும் நிலவு கிடையாது. இடுப்பைச் சுற்றும் வளையமும் கிடையாது.  வெப்பநிலை 480 டிகிரி செல்ஸியஸ். இதுவரை 40 செயற்கைக் கோள்கள் இதை ஆராய அனுப்பப்பட்டுள்ளன. உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான தடையம் எதுவும் இல்லை.

Color illustration of spacecraft orbiting Venus.
வீனஸின் மேற்பரப்பைப் படமெடுக்கும் மெக்கல்லன் விண்கலன்


மார்ஸ் எனும் செவ்வாய்


            ருகாலத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆறுகள் ஓடியிருக்கலாம் என்பதற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன. இதன் மெல்லிய வளிமண்டலம் நீரை எளிதில் ஆவியாக்கிவிடும் தன்மையுடையது. எரிமலைகள் உள்ளன. இக்கிரகத்திலும் பூமியைப் போலவே பருவ கால மாறுபாடுகள் உண்டு.

Color image of a thin atmosphere over reddish Mars. Link to MAVEN toolkit.
செவ்வாயின் மேற்பரப்பு


இது செந்நிறக்கோள். இதிலுள்ள இரும்புத்தாது மற்றும் ஆக்ஸைடு தூசுக்கள் இதன் வளிமண்டலத்தை சிகப்பு வண்ணத்தில் காட்டுகின்றன. உயிரினங்கள் இருப்பதாய் இதுவரைத் தடயம் இல்லை. அடுத்த மனிதக் குடியேறம் நடப்பதற்கான கோள் என கருதப்படுகிறது. பூமிக்கு அடுத்து இருக்கும் கோள் இது. இது தன்னைத் தானே இரு முறை சுற்றிக் கொள்ள 24 மணி நேரத்திற்கும் கொஞ்சம் அதிகம் ஆகிறது. இதில் ஒரு வருடம் என்பது பூமியில் 687 நாட்கள். சூரியனிலிருந்து 22,80,00,000 கிமீ தொலைவில் உள்ளது. Phobos மற்றும் Deimos என்ற பெயரில் இரண்டு நிலவு இதற்கு உண்டு. செவ்வாய்க்கும் வளையம் கிடையாது. இதன் மேற்பரப்பிலும் வட்டப்பாதையிலும் சேர்த்து மொத்தம் 40அதிகமான விண்கலன்களும் ரோவர்களும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. சமீபத்தில் மங்கள்யான் மற்றும் மேவன் இதன் சுற்று வட்டப்பாதைக்கும் அனுப்பப்பட்டது. வளிமண்டலத்தில் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு, நைட்டிரஜன் மற்றும் ஆர்கான் வாயுகள் உள்ளன. இதன் வெப்பநிலை -153 டிகிரி செல்ஸியஸ் முதல் 20 டிகிரி செல்ஸியஸ் வரை.

Preparatory Drilling Test on Martian Target <I>Windjana</I> (click to enlarge)
செவ்வாயின் மேற்பரப்பில் சோதனைக்காக துளையிடப்படது. மணல் துகள்கள்  ஆராயப்பட்டன.

Jovian Planets பற்றி அடுத்த கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

தொடரும்...

புகைப்பட உதவி: நாசா

கீழேயுள்ள "வானியல் தொடர்" எனும் லேபிளைச் சொடுக்கி இத்தொடரின் அனைத்துப் பாகங்களையும் படிக்கலாம். 


இக்கட்டுரையைப் பற்றிய உங்களின் பின்னூட்டக் கருத்துகள் என்னை மேம்படுத்தும். நன்றி

No comments:

திரிபுவாதம்

     முதலில்  விகடனின் இந்தக் கட்டுரையைப் படித்துவிடுங்கள். கட்டுரையில் " தேர்தலின்போதும் தேர்தலுக்கு முன்னதாகவும் பா.ஜனதாவுக்கு எதி...