Knowledge is good only if it is shared.

Sunday, September 14, 2008

மறந்தவை..நோக்கியாயென்றும்,
சோனியென்றும்
சொல்லத்தெரிந்தவன்
கருங்குருவியென
சொல்லத்தெரியாமல்
வெறுமனே
குருவியென்றான்!

1 comment:

mahaanand said...

nnala irukku...

நம்மிலெத்தனைபேருக்குத்தெரியும்....

Quora வலைத்தளத்தில் BJP ஆதரவு பதிலொன்றை எழுதப்போய் அது கடைசியில் சுற்றி வளைத்து குலக்கல்வியில் வந்து நின்றது. குலக்கல்வியையும் BJP யையும் எ...