Knowledge is good only if it is shared.

Sunday, September 14, 2008

மறந்தவை..நோக்கியாயென்றும்,
சோனியென்றும்
சொல்லத்தெரிந்தவன்
கருங்குருவியென
சொல்லத்தெரியாமல்
வெறுமனே
குருவியென்றான்!

1 comment:

mahaanand said...

nnala irukku...

சின்மயியும் வைரமுத்துவும்

           யோசித்துப்பார்க்கிறேன்... சின்மயி ஹெச். ராஜா மீது இம்மாதிரியான பாலியல் குற்றாச்சாட்டினைக் கூறியிருந்தால் நம் சமூகம் எப்படி எதிர்...