Wednesday, September 24, 2014

ஶ்ரீஹரிக்கோட்டாவிலிருந்து...

ளப்பரிய சாதனைகளின் போது நெஞ்சம் விம்மி கண்ணீர் வழிவது வழக்கம். இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ-வின் சாதனைகள் ஒவ்வொன்றும் அப்படிப்பட்ட பெருமிதத்தைத் தருபவை. 2013 ஆம் ஆண்டின் நவம்பர் ஐந்து அப்படிப்பட்ட சாதனைகளுக்கான நாள். ஆம், ஶ்ரீஹரிக்கோட்டாவிலிருந்து மங்கள்யான் பெரும் கனவோடு கிளம்பிய நாள்.
   
மங்கள்யான்


      பிஎஸ்எல்வி உந்துகலனில் செலுத்தும் விண்கலன்கள் பத்திரமாகப் போய்ச் சேரும் என்பது பல முறை நிருபணமான ஒன்று. பல முறை எனில் 27 முறை ஏவியதில் 26 முறை வெற்றிகரமாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கில் செயற்கைக் கோளைத் தள்ளிவிடும் சேவகன். ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே தோல்வி. அதுவும் கன்னி முயற்சி. IRS-1E என்ற செயற்கைக் கோளை சுமந்த PSLV- D1 செலுத்து வாகனம் செப்டம்பர் 20 1993 ஆம் ஆண்டு தோல்வியில் முடிந்தது. அதன் பின்னான முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றியே. மங்கள்யானை வெற்றிகரமாக ஏவியதும் இதுவே. மங்கள்யானைப் பார்ப்பதற்கு முன்னால் நன்றி மறவாமல் பிஎஸ்எல்வி-யையும் பார்த்துவிடுவோம்.

PSLV
Add caption

   
       44.4 மீட்டர்கள் உயரமுடையது. 295000 கிலோகிராம்கள் எடையை பூமியிலிருந்து கிளப்ப வல்லது. 1600 கிலோகிராம்கள் எடையுடைய செயற்கைக் கோளைக் கொண்டு செல்லும் திறன் பெற்றது. திட மற்றும் திரவ எரிபொருட்களைக் கொண்ட நான்கு அடுக்குகள் உண்டு இதில். ஆறு உந்துகிகள் (பூஸ்ட்டர்கள்) எனப்படும் "ஸ்டெர்ப் ஆன்" களைக் கொண்டது. இவை முதல் அடுக்கில் இருக்கும். இவற்றில் நான்கு பூமியிலிருந்து கிளம்பும் போதே எரியத் தொடங்கும் மீதமுள்ள இரண்டும் வானில் செல்லும் போது எரியத் தொடங்கும். பல செயற்கைக் கோள்களை ஒரே நேரத்தில் கொண்டு செல்லும் ஆற்றலுடையது. 30 இந்தியச் செயற்கைக் கோள்களையும் 40 வெளிநாட்டுச் செயற்கைக் கோள்களையும் ஏவிச் சாதனை படைத்த செலுத்து வாகனம் இது.

 தொழில்நுட்ப விவரம்:  

உயரம்: 44.4 மீட்டர்கள்
நிலை:நான்கு
எரிபொருட்கள்: திட மற்றும் திரவ
உந்துகிகள்: ஆறு
மொத்த எடை: 295000 கிலோகிராம்கள்
எடுத்துச் செல்லும் எடை: 1600 கிலோகிராம்கள்
  
 மங்கள்யான்

        மங்கள்யான் என்பது இந்திப் பெயராக இருந்தாலும் ஐஎஸ்ஆர்ஓ இதற்கு வைத்த பெயர் "செவ்வாய் சுற்றுகலன் திட்டம்" (Mars Orbiter Mission) என்பதாகும். பொதுவாகவே பூமிக்கும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் பெரிய ஒற்றுமைகள் உண்டு. அடுத்த மனிதக் குடியேற்றம் நடப்பதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் உள்ள இடம் என நம்பப்படுகிறது. விண்வெளி ஜாம்பவான் நாடுகள் பலவும் கண்பதித்தக் கிரகம் இது. கால் பதிப்பதற்கான முயற்சியும் நடைபெற்று வருகிறது. சிக்கல் என்னவெனில் பூமிக்கும் இதற்குமான தொலைவு அதிகம். அவ்வளவு தூரம் வெற்றிகரமாகச் செல்லும் செலுத்துகலன் நம்மிடம் இல்லை. நம்மிடம் இருப்பது மேற்சொன்ன பிஎஸ்எல்வி-தான். அதை வைத்து ஒரு சின்ன மேஜிக் செய்து மங்கள்யான் அனுப்பப்பட்டது. நாசாவின் Mars Curiosity செவ்வாய் கிரகத்தில் இறங்கி சோதனை செய்து அங்கு மீத்தேன் வாயு இல்லை என உறுதிபடுத்தினாலும் மங்கள்யான் மீத்தான் வாயு இருக்கிறதா என சோதனை செய்யவே அனுப்பப்படுகிறது. மங்கள்யான் செவ்வாய் கிரகத்தின் சுற்றுவட்டப்பாதைக்குள் நுழைவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் தான் அமெரிக்காவின் மேவன் விண்கலமும் செவ்வாய் கிரகத்தின் வட்டப்பாதைக்குள் நுழைந்தது. இந்தக் காணொளியைப் பாருங்கள்...

video

                        பிஎஸ்எல்வி மூலம் அனுப்பப்பட்ட மங்கள்யான் விண்கலம் முதலில் பூமியைச் சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது. அது பூமியை நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது. பூமியின் அருகே வரும்போது அதிலுள்ள இயந்திரத்தைக் குறிப்பிட்ட அளவு நேரம் இயக்கி அதன் பாதையைச் சிறிது மாற்றுவதன் மூலம் நீள்வட்டப்பாதையின் நீளத்தை அதிகரித்தனர். வரைபடம் கீழே,
இதுதான் அந்த மேஜிக்


        இவ்வாறு அதிகரிக்கும் போது மங்கள்யான் தனது நீள்வட்டப்பாதையில் பூமியின் அருகே வரும் போது அதன் வேகம் மிக அதிகமாக இருக்கும். இவ்வாரு ஏழு முறை அதிகரித்து ( ஆறு முறைதான் திட்டமிடப்பட்டிருந்து, ஆனால் எதிர்பார்த்த படி நீளத்தை அதிகரிக்க இயலாதலால் நான்காவது  முறைக்கும் ஐந்திற்கும் இடையே ஒரு முறை அதிகரிக்கப்பட்டது) அது பூமியின் அருகே வரும் போது மீண்டும் அதிலுள்ள இயந்திரத்தை இயக்கி பூமியின் வட்டப்பாதையிலிருந்து திசம்பர் ஒன்று 2013 அன்று செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி தள்ளப்பட்டது. இதை Trans Mars Injection என்பர்.
Deep Space Network Antenas

          தள்ளியதும் செவ்வாயை நோக்கிச் செல்லும் விண்கலத்தின் பாதை இந்தியாவின் தொலைதூர விண்வெளி வலைப்பின்னைல் (Indian deep Space network)அமைப்பினால் கண்காணிக்கப்பட்டது. மேலும் அமெரிக்காவின்  NASA- வினுடைய Deep space network- ன் உதவியும் பெறப்பட்டது. மாட்ரிட், கோல்ட்ஸ்டோன் மற்றும் கான்பெரா-வில் அமைந்துள்ள சக்தி வாய்ந்த ஆண்டனாக்கள் மங்கள்யானை எப்போதும் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தன. சக்திவாய்ந்த அலைசெலுத்தி/அலைவாங்கி (ஆண்டனா) கீழே,

     
     சரி, எதற்கு மூன்று இடங்களில்? ஒரு வட்டம் வரைந்து அதைச் சுற்றி 120 டிகிரி இடைவெளியில் மூன்று புள்ளி வைத்து அவற்றிலிருந்து வட்டத்தின் இரு பக்கப் பரிதியை தொடும்படி கோடு வரைந்து பாருங்கள் எளிதாய்ப் புரிந்துவிடும். 
Deep space network கீழே,
உலகின் மூன்று பகுதிகளில் 120 டிகிரி கோண இடைவெளியில் அமைந்துள்ள ஆண்டனாக்கள்.
 
         இவ்வாறான பத்துமாதக் கண்காணிப்பினூடே விண்கலத்தின் பாதையில் தேவையான மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டது. இதை maneuver correction என்பர். இறுதியாக 24 செப்டம்பர் 2014 அன்று செவ்வாய் கிரகத்தின் அருகில் சென்றது மங்கள்யான். முக மிக்கியமான நிகழ்வு இது. பாதிக் கிணறுதான் தாண்டியிருகிறோம். பாதை மாற்ற திட்ட (Maneuver correction) விளக்கப் படம் கீழே,
Maneuver correction

               அருகில் சென்று பிரயோஜனம் இல்லை. அதை செவ்வாய் கிரகத்தின் சுற்று வட்டப்பாதையில் செலுத்த வேண்டும். இதை Mars Orbit Insertion என்பர். எப்படிச் செலுத்துவது? அப்படிச் செலுத்துவதற்கு முன்னர் விண்கலத்தின் அமைப்பு நிலையை மாற்ற வேண்டும். அதாவது விண்கலத்தின் இயந்திர நாஸில்கள் விண்கலம் செல்லும் திசையில் முன்னோக்கியவாறு இருக வேண்டும். அப்போதுதான் அதை இயக்கி விண்கலத்தின் வேகத்தைக் குறைக்க முடியும். அதற்காகவே விண்கலத்தின் எட்டு சிறிய திரவ எரிபொருள் இயந்திரங்கள் மற்றும் அதற்கான எரி பொருட்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்தன. அவற்றை இயக்க வேண்டும். அவ்வாறு இயக்கப்பட்ட இயந்திரம் கீழே,
440 N Liquid Engine

 பத்து மாதங்கள் (297 நாட்கள்) தூங்கிக் கொண்டிருந்த 440 N Liquid Engine எனும் இயந்திரம் இயங்குமா? அதற்காகவே இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் அதாவது செப்டம்பர் 22 அன்று அந்த இயந்திரம் 4 வினாடிகள் (3.968 வினாடிகள்) இயக்கப்பட்டது. எதிர்பார்த்தபடி அவை இயங்கியது. இதில் இன்னுமொரு சிக்கல் என்ன வெனில் அவை விண்கலத்தில் நடைபெறும் மாற்றங்கள் அனைத்தும் நமக்கு சராசரியாக 12.5 நிமிட தாமதமாகவே தெரியவரும். சமிக்கைகள் நம்மை வந்து அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் இது. கடைசியாக செடம்பர் 24 அன்று காலை விண்கலம் செவ்வாய் சுற்றுப் பாதையை சந்திக்கும் போது இயந்திரங்களை இயங்கச் செய்து அதன் பாதையை அப்படியே செவ்வாயின் சுற்றுப் பாதையை நோக்கித் திருப்ப வேண்டும். வரைபடம் கீழே,
அமைப்பு நிலையை மாற்றம்


          இதில் இன்னுமொரு சிக்கல். இந்நிகழ்வு நடைபெறும் போது மங்கள்யான் விண்கலமானது செவ்வாயின் பின்புறத்தில் இருக்கும். பூமியிலிருந்து அதைத் தொடர்புகொள்ள முடியாது.
தொடர்பற்ற நிலை (Communication blackout)

            எனவே இயந்திரங்கள் இயங்குவதற்கான ஆணைகள் அனைத்தும் செப்டம்பர் 14 மற்றும் 15 ஆம் தியதிகளில் தரவேற்றம் செய்யப்பட்டு அவை பரிசோதிக்கப்பட்டன. திட்டமிட்டபடி எல்லாச் செயல்களும் ஒழுங்காக நடந்தன.

            முதலில் மங்கள்யானின் அமைப்பு நிலை சரி செய்யப்பட்டது. பின்னர் அவற்றின் இயந்திரங்கள் இயக்கப்பட்டு வேகம் குறைக்கப்பட்டது. கடைசியாக இயந்திரங்களை இயக்கி செவ்வாய் சுற்றுப் பாதையில் மங்கள்யான் செலுத்தப்பட்டது. இவை அனைத்தும் சராசரி 12.5 நிமிட தாமதமாகவே உறுதிபடுத்தப்பட்டன. 
        நகம்கடித்துக் கொண்டிருந்த என்னைப் போன்ற விண்வெளி ஆர்வலர்கள் கண்கள் விம்மியது. அமெரிக்காவின் ஜெட் ப்ரொபெல்யூஷன் செண்டர் நமக்குத் தேவையான கண்காணிப்பு உதவிகளை வழங்கியது. சீன பாக்கிஸ்தான் நாளிதள்கள் கூட உடனடிச் செய்திகளை வழங்கின. சீனா தோல்வியுற்ற ஒன்றில் நாம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம். உலகின் பெரும்பாலான முக்கிய செய்தி நிறுவனங்கள் இச்செய்தியை உடனடியாக வெளியிட்டன.

    முதல் முயற்சியிலேயே செவ்வாய் கிரகத்தை அடைந்த ஒரே நாடு இந்தியா மட்டுமே. இன்னும் செல்ல வேண்டிய தொலைவு மிக மிக அதிகம். ஆனால் பிற நாடுகளை ஒப்பிடும் போது மிக மிக முன்னால் சென்று கொண்டிருக்கும் நான்கு நாடுகளுள் நாமும் ஒருவர். வாழ்த்துகள் ஐஎஸ்ஆர்ஓ. 
சந்தேகங்களை பின்னூட்டத்தில் கேளுங்கள்.
புகைப்பட உதவி: ஐஎஸ்ஆர்ஓSunday, June 29, 2014

PSLV-C23         ந்தியாவின் மானத்தைக் பறக்கவிட அரசியல்வாதிகள் இருப்பது போல் நமது பெருமையைப் பறக்கவிட இருக்கும் சிலவற்றுள் ஐஎஸ்ஆர்ஓ வும் ஒன்று. இருக்கும் பொருளாதாரத் தகுதியை வைத்து நாலுகால் பாய்ச்சலில் வேகமெடுக்கும் துறை இது. எப்படிப் பார்த்தாலும் அடிக்கடி வியக்கும் வண்ணம் செய்திகளில் அடிபடுகிறது. இதோ நாளை காலை 09:52 ற்கு (30-06-2014) அடுத்த பாய்ச்சலுக்குத் தயாராகிவிட்டது.
 PSLV மிகவும் நம்பகமான vehicle நமக்கு. அதுவும் GSLV மற்றும் GSLV Mark III யைவிட மிகவும் நம்பகமானது. (GSLV Mark III இன்னும் ரெடியாகவில்லை).

பை தி வே  PSLV யை கொஞ்சம் விலாவாரியா பாத்திரலாம்.
 • உயரம் 44.4 மீட்டர்.
 • லிஃப்ட் ஆஃப் வெயிட் 2,95,000 கிலோ (295 டன்)
 • 4 நிலை (stages)
 • முதல் நிலையில் (stage) இருக்கும் பூஸ்டர் உலகிலேயே மிகப் பெரிய பூஸ்டர். (solid propellant booster)
 • வெற்றி விகிதம் அதிகம். 2014 ஏப்ரல் வரை 25 முறை வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்துள்ளது.
 • 1600 கிலோ எடையுள்ள செயற்கைக் கோளை sun-synchronous polar orbit ல பத்திரமாய்க் கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும்.
 • மங்கள்யானை ஏவியதும் இதுதான். (அதுல கொஞ்சம் தகிடுதித்தோம் வேலை செய்து அனுப்பினோம்)
            இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னவெனில் two in one சொல்ற மாதிரி எடையைப் பொருத்து அதிக செயற்கைக் கோளை அனுப்பலாம். அப்படித்தான் நாளை 5 செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பப் போகிறார்கள். பிரான்ஸ் நாட்டின் SPOT-7  செயற்கைக்கோள் ( இது Earth Observation Satellite ) அப்புறம் ஜெர்மனியின் AISAT அப்புறம் கனடாவின் செயற்கைக்கோள்கள் இரண்டு (CAN-X4) & NLS7.2 (CAN-X5) மேலும் சிங்கப்பூரின் VELOX-1.


 • பிரான்சின் SPOT-7 மொத்தம் 714 கிலோ எடையுடையது. முக்கிய செயற்கைக்கோளே இதுதான்.
 • ஜெர்மனியின் AISAT 14 கிலோ எடையுடையது.
 • கனடாவின் (CAN-X4) & NLS7.2 (CAN-X5) இரண்டும் தலா 15 கிலோ எடை.
 • சிங்கப்பூரின் VELOX-1 ஏழு கிலோ எடையுடையது. இது பல்கலைக்கழகத்தினுடையது.
   ந்த ஐந்து ஆர்டரையும் ISRO க்கு எடுத்துக் கொடுத்தது ANTRIX ங்கிற நிறுவனம். அது ISRO வினுடைய commercial நிறுவனம். கிட்டத்தட்ட இரண்டும் ஒன்றுதான். இன்னும் ISRO போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கிறது. GSLV Mark III ரெடியானால் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படலாம். நாசா மற்றும் ரஷ்யாவின் விண்வெளி நிறுவனங்களை ஒப்பிடும் போது நாம் ரெம்பக் கீழே இருக்கிறோம். ஆனாலும் எத்தனையோ நாடுகள் இந்தப் போட்டியில் பங்குபெறும் தகுதி (அறிவு) இல்லாமல் இருக்கின்றனர். அதை ஒப்பிடும் போது நாமெல்லாம் சட்டைக் காலரை தாராளமாய்த் தூக்கிவிட்டுக் கொள்ளலாம்.

நன்றி: புகைப்பட உதவி ஐ.எஸ்.ஆர்.ஓ  இணையத்தளம் மற்றும் airbusdefenceandspace இணையத்தளம்.
டெயில் பீஸ்: பெரும்பான்மையான செயற்கைக்கோள் ஏவுதல் நேரடி ஒளிபரப்புகளை நேரலையில் பார்த்து மகிந்திருக்கிறேன். இன்றைய (30-06-2014) நிகழ்வும் சந்தோஷமான ஒன்று. ஒவ்வொரு இந்தியனும் பெருமைப்படக் கூடிய நிகழ்வு இது. வெற்றிகரமாக 5 செயற்கைக்கோள்களையும் விண்ணில் செலுத்திவிட்டோம். வளர்ந்த நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்களை நமது நாடு செலுத்துவது பெருமைதானே. மோடியின் பேச்சு நன்றாக இருந்தது. செலுத்துதலை நேரடியாகப் பார்வையிட்ட அவர் அதன் பின்னான பேச்சில் ஹாலிவுட் திரைப்படம் "கிராவிட்டி"யைவிட மிகக்குறைந்த செலவில் ஐந்து செயற்கைக்கோள்களையும் விண்வெளியில் செலுத்தியுள்ளோம் என்றார்.


Monday, June 23, 2014

கஷ்டமர்களா நாம்?

                    கஸ்டமர் சர்வீஸ் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத தேசம் எங்கள் ஊரான நாகர்கோவில். அது எதோ புது ரக கத்திரிக்காய் என நினைக்கு அளவிற்குத்தான் அவர்கள் அறிவு. நாகர்கோவில் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்தத் தமிழ்நாடும் இப்படித்தான். இவ்வளவு ஏன், இந்தியா முழுமைக்கும் அப்படித்தான். விதிவிலகாய் ஒரு சில இடங்கள். எங்கள் ஊரின் வேப்பமரச் சந்திபிலுள்ள நல்லபெருமாள் & சன்ஸ் துணிக்கடை மிகப் பிரபலம்.  கடையின் விஸ்தாரம், அமைந்திருந்த இடம், குளுகுளு ஏஸி வசதி என  அமர்க்களப்படுத்தியிருந்தனர். கடைக்கு உள்ளேயும் பல ரகங்கள். அளவுக்கு அதிகமான பணியாளர்கள் என உபசரிப்பிற்குக் குறைவிருக்காது. எல்லா இடத்திலும் கருப்பு ஆடு ஒன்று உண்டுதானே?
            சில வருங்களுக்கு முன் துணி எடுப்பதற்காகக் குடும்பத்தோடு சென்றிருந்தேன். வழக்கம்போல எடுக்க நினைத்தது ஒன்று எடுத்தது ஒன்று என்றானது. ஒருவாறு மனதை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டு கெளண்டரில் பில் தொகையைக் கட்டி மீதியைப் பெறும் போது உச்ச கட்ட மன உளைச்சலுக்கு உள்ளானேன். அனாயாசமாய் மீதிச் சில்லைரையையும் பில்லையும் டேபிளின் மேல் விசிறி எறிந்தார். விசிறி எறிந்தார் என்பதைவிட அலட்சியமாய் மீதியை மரப்பலைகையில் வைத்தார். எனக்கு உண்மையிலேயே வருத்தமாகிவிட்டது. என்ன நடக்கிறது இங்கே? நான் வாடிக்கையாளன், அவர்கள் என்னை நம்பி இருக்கின்றனர் என்ற மிகச் சிறிய விஷயம் கூடத் தெரியாமல் எப்படி இவரை வைத்து வேலை வாங்குகின்றனர் என யோசித்தபோது எனக்குப் பின்னால் நின்ற பெண்ணுக்கும் அப்படியே விசிறியடித்தார். அப்பெண்ணும் எதையும் கண்டுகொள்ளாமல் அவற்றைப் பொறுக்கிக் கொண்டார். நமக்கு எப்பவும் மனசுக்குள்ள அந்நியன் அலர்ட்டா இருப்பான். இதை இப்படியே விடக்கூடாது என முடிவு செய்து மேனேஜரிடம் பொறுமையாகச் சொன்னேன். அடுத்த முறை நீங்கள் வரும் போது பாருங்கள் அவர் அந்த இடத்தில் இருக்கமாட்டார். கோடவுணுக்கு மாற்றிவிடுகிறேன் எனப் பணிவாகச் சொன்னார். அதன் பின் சென்று பார்க்கவேயில்லை. ஒருவேளை மாற்றியிருக்கலாம். அல்லது கண்துடைப்பிற்காக என்னிடம் அவர் கதையளந்திருக்கலாம்.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     2014 மார்ச் இளவெயில் நேரம் இடலாக்குடி சப் ரிஜிஸ்டரர் அலுவலகத்தில் இறப்புச் சான்றிதழ் வாங்கச் சென்றிருந்தேன். திருமணப்பதிவின் போது 800 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டார்கள். ஊரைக் கூட்டுமளவிற்கு கத்தியதும் வெறும் 40 ரூபாயில் எல்லாம் கிடைத்தது. நான் காத்திருக்கத் தயார், வரிசையில் செல்லவும் தயார். ஆனால் உண்மையான வரிசையாய் இருக்க வேண்டும். இடையில் நுழையும் தெனாவெட்டுகளை அனுமதிப்பதில்லை. சுசுசீந்திரம் கோயில் முதல் ரயில்வே ஸ்டேசன் வரை இது தான் ரூல்ஸ். எந்த இடமென்றாலும் சரிதான். விதி எப்போதுமே வலியது. ரிஜிஸ்டரர் அலுவலகத்தில் ரெம்பத் தெனாவட்டான உடல்மொழியுடன் சிலர் இருந்தனர். நேரே அவள்களிடம் போய் இறப்புச் சான்றிதழுக்கு எழுதிக் கொடுத்திருந்தேன், இன்று வரச் சொன்னார்கள் என்றேன். "உங்களை யாரு உள்ளே வரச் சொன்னது? வெளியே உக்காருங்க கூப்பிடுவோம்" என்றார். ஓகே..நேரம் சரியில்லை. ஆனால் அது யாருக்கு எனத் தெரியவில்லை என நினைத்துக் கொண்டேன்.
"பெரியவரே, நாங்க உள்ளே வரக்கூடாதுன்னா அப்போ யாருதான் உள்ளே வரலாம்? இது எங்களுக்கான அலுவலகம் தானே" எனக் கடுமை காட்டினேன்.
"அதுக்கு இல்லை சார் ரிக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்லா?" என்றார்.
கொஞ்ச நேரத்தில் என்னோடு படித்த ஒரு பெண் விருவிருவென ரிஜிஸ்டரின் அருகில் போய் என்னமோ போய்க் கொண்டிருந்தாள். சரிதான் இவளும் மாட்டினாள் என நினைத்தேன். யாரும் எதுவும் சொல்லவில்லை. என்ன விஷயமெனில் அப்பெண் பத்திர எழுத்து அலுவகத்தின் ஏஜெண்டாம். விளங்கிரும்.
கூப்புடுடா பெரியவரை என மனம் கொதித்தது. நேராக மீண்டும் உள்ளே சென்றேன். இந்த முறை ரிஜிஸ்டரர் கத்தினார்.
''சும்மா சும்மா எல்லோரும் உள்ள வராதீங்க''.
உடனே நான் ''ஆமா படியளக்கிற ஏஜெண்ட் மட்டும் வந்தால் போதும் அப்படித்தானே''
அவர் இன்னும் முறுக நான் மீண்டும் முறுக்க. கடைசியில் 5 நிமிடத்தில் எனது வேலை முடிந்தது. பாவம் என்னோடு படித்தப் பெண் என்னைப் பார்த்தப் பார்வையில் வன்மம் அப்பட்டமாய்த் தெரிந்தது.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
தனியாரிலும், அரசிலும் உள்ள அலட்சியம் உன்னை விட நான் பெரியவன், என்னால் உனக்குக் கதை நடக்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதை மறைமுகமாகக் காட்டிக் கொண்டேயிருக்கிறது. 

Thursday, June 19, 2014

ஜெயமோகன் Vs பெண்ணியவாதிகள்

காலம் கடந்துண்ணும் எதிர்மனைப் பார்ப்பான்
எச்சிற் களையைத் தெருவில் எறிந்தான்
ஆள் நடவாத தெருவில் இரண்டு
நாய்கள் அதற்குத் தாக்கிக் கொண்டன
ஊர் துயில் குலைத்து நாய்கள் குரைக்கவும்
அயல்தெரு நாய்களும் ஆங்காங்குக் குரைத்தன
நகர நாய்கள் குரைப்பது கருதிச்
சிற்றூர் நாய்களும் சேர்ந்து குரைத்தன
நஞ்சை புஞ்சை வயல்களைத் தாவிக்
கேட்கும் குரைச்சலின் குறைச்சலைக் கேட்டு
வேற்றூர் நாய்களும் குரைக்கத் தொடங்கின
சங்கிலித் தொடராய்க் குரைத்திடும் நாய்களில்
கடைசி நாயை மறித்துக்
காரணம் கேட்டால் என்னத்தைக் கூறும்?
-ஞானக்கூத்தன்.


                இந்தக் கவிதை நாய்களைப் பற்றியதல்ல என்பது புரிபவர்கள் மட்டும் மேலே படிக்கவும். நாஞ்சில் நாடன் அவருக்குப் பிடித்த ஒரு லிஸ்ட் போடப்போய் கடைசியில் அது ஜெயமோகன் தலையில் போய் விடிந்திருக்கிறது. அவரு இதுக்கெல்லாம் அசருகிற ஆள் இல்லைதான். அவரும் சொல்லலைன்னா யார் தான் சொல்றது.
               முதலில் இந்தப் பெண் எழுத்தாளர்களில் யாரெல்லாம் அடங்குவர்? கையெழுத்துப் போட்டிருப்பதில் எட்டு பேரின் பெயரை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதில் இருவர் பத்திரிகையாளர்கள். சரி, யாரெல்லாம் எழுத்தாளர்னு இவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க? எழுதுறவங்க எல்லாம் எழுத்தாளர்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க போல. அப்படிப்பார்த்தால் தமிழ்நாட்டில் பாதிப்பேர் எழுத்தார்கள்தான். ஜெயமோகன் சொன்ன விஷயத்தைப் படித்தப் பெண்ணியவாதிகள் அதை முழுமையாக உள்வாங்கினார்களான்னே தெரியலை? அப்படி உள்வாங்கியிருந்தால் அவங்க இரண்டு விஷயத்தைச் செய்திருப்பார்கள். 1) தரமான படைப்பைக் கொடுக்க முயற்சித்திருப்பார்கள் அல்லது 2) எழுதுறதை நிப்பாட்டியிருப்பார்கள். 
             நானெல்லாம் ரெம்ப ரெம்பச் சாதாரண வாசகன். இதுவரை எந்த ஒரு பெண் படைப்பாளியின் படைப்பும் 10 பக்கங்களுக்கு மேல் படிக்கும்படி தரமானதாய் இல்லை. நீ யார்றா பெரிய ஆளான்னு கேட்கலாம். 28 வருட வாசிப்புப் பழக்கம் உள்ள எனக்கு என் சொந்த வாசிப்பு சார்ந்து தோன்றிய அபிப்பிராயம் இது. இந்தப் பெண்கள் மனசிலே என்னதான் நினைச்சிருக்காங்கன்னு புரியலை. கீழே உள்ள லிஸ்டைப் பாருங்க,

1. சுந்தர ராமசாமி
2. தி.ஜானகிராமன்
3. புதுமைப் பித்தன்
4. கி.ராஜநாராயணன்
5. ஜெயமோகன்
6. நாஞ்சில் நாடன்
7. எஸ். ராமகிருஷ்ணன்
8. விமலாதித்த மாமல்லன்
9. மனுஷ்ய புத்திரன்
10. அசோகமித்ரன்
11. பிரமிள்
12. விக்கிரமாதித்யன்
13. ஆ. மாதவன்
14. தோப்பில் முஹம்மது மீரான்
15. ஜி. நாகராஜன்
16. சி.சு. செல்லப்பா
17. வண்ணநிலவன்
18. க. நா. சுப்ரமண்யம்
         இது ஒரு மிகச் சுருக்கமான பட்டியல்தான். கொஞ்சம் யோசிச்சால் இன்னும் ஒரு 10 தேறும்.
இதை அளவுகோலாக வைத்து இந்தப் பெண் எழுத்தாளர்களின் எழுத்தை ஒப்பிட முடியுமா என்ன?

இம்மாம்பெரிய கூட்டமா சேர்ந்து எழுதுன அறிக்கையைக் கொஞ்சம் பார்ப்போம்.

//எழுத்திற்கென்றொரு தார்மீகப் பொறுப்பு இருக்கிறது. பேராசான் கார்ல் மார்க்ஸ் போன்றோர் தங்களது எழுத்தின்மூலமாக மனிதகுலத்தின் சிந்தனைப்போக்கையும் வரலாற்றையும் மாற்றியமைத்தார்கள். அத்தகைய சக்திவாய்ந்த எழுத்தானது அடிப்படைவாதிகளது இருப்பிற்கான களமாக அமைந்துவிடும்போது, அந்தச் சமூகமே சீரழிந்துபோகும் கெடுவாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த இழிநிலையை நோக்கி தமிழிலக்கியம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறதோ என்ற அச்சங்கலந்த ஐயம், அண்மைக்காலமாகசில இலக்கியவாதிகளது பொறுப்பற்ற பேச்சினால் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுள், ஜெயமோகன் செய்துவரும் இலக்கிய மேட்டிமைத்தனங்கள் சொல்லுந்தரமற்றவை//

சத்தியமான வார்தைங்க ஆனால் ஜெயமோகனால் அல்ல. முலை, யோனி, பூனை, வெயில் போன்ற புழங்கிய சொற்களையும் சித்திரத்தையும் விட்டு வெளியே வரத்தெரியாமல் அதிலேயே உழன்று அதுதான் உன்னதப் படைப்பு எனக் கூத்தடிக்கும் உங்களால்தான் உண்மையான இலக்கியம் வெளித்தெரியாமல் போலி இலக்கியம் பல்லிளிக்கிறது.
----------------------------------------------------------------------------------------------


  //அதிகாரத்தரப்பை உயர்த்திப்பிடித்தல், சிறுபான்மையினரைத் தரந்தாழ்த்துதல், பிறமதங்கள்பால் சகிப்புத்தன்மையற்று இந்துத்துவத்தை முன்னிலைப்படுத்தல், இடதுசாரி சிந்தனையாளர்கள்பால் காழ்ப்புணர்வைக் கொட்டுதல், வரலாற்றைத் தன் நிலைப்பாடுகளுக்கியைந்தபடி திரிபுபடுத்துதல் இவற்றோடு ஆணாதிக்கத்தின் தடித்தனமும் அவரது எழுத்துக்களில் புரையோடிக்கிடக்கிறது. காலாகாலமாக ஆண்களே இந்தச் சமூகத்தை வழிநடத்திச் செல்லும் மேய்ப்பர்கள் என்ற ஆண்மையவாதத்திலிருந்தபடி தொடர்ந்து பெண்களுக்கெதிரான நச்சு வார்த்தைகளை இறைத்துவருகிறார். எழுத்துரு மாற்றம் இன்னபிற விடயங்களில் தனது “மேலான” கருத்துக்களைச் சொல்லி சர்ச்சைகளின்மூலம் “மஞ்சள் ஒளி வட்ட“த்தில் இருந்துகொண்டே இருக்கப் பிரியப்படுகிற அவரது மனச்சிக்கலைப் புரிந்துகொள்கிறோம்.//

ஹிஹி மெய்யாலுமேவா? இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற நீங்க, உங்களின் படைப்புகள் இலக்கியமல்ல என்பதைப் புரியமுடியாதபடி இருப்பது ஏனோ. சுய சொரிதல் சுகமாயிருக்கும் எனபதாலா? அவர் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் உண்மை அதுதான். ஆம், குறிப்பிடும்படியாக எழுதிய எழுத்தாளினியை அடையாளம் காட்ட முடியுமா உங்களால்? ஏனோதானோவென பெயெரைச் சொல்லலாம், உண்மையாகவே சிறந்த படைப்பைக் காட்டுங்கள். 
----------------------------------------------------------------------------------------------

//ஜெயமோகன், தமிழிலக்கிய வாசகர்களால் பெரிதும் மதிக்கப்பட்ட ஆர்.சூடாமணி//

நன்றி கேள்ஸ்..இப்போது தான் சூடாமணியைக் கேள்விப்படுகிறேன். அடுத்தது யார்? 
----------------------------------------------------------------------------------------------

//தமிழின் முன்னோடிகளுள் ஒருவரான சூடாமணியின் இலக்கியப் பங்களிப்பையே தடாலடியாக நிராகரித்திருக்கிறார்// 

சரியாக எழுதவில்லையெனில் என்ன சொல்ல வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? பெண் என்பதற்காக தலையில் தூக்கி வைத்து ஆட வேண்டுமா என்ன? எழுத்தாளன் என்பவன் பத்திரிகையாளன் அல்ல.
----------------------------------------------------------------------------------------------

//கேரள இலக்கிய ஆளுமைகளுள் ஒருவரான மாதவிக்குட்டி என்கிற கமலா தாஸ்
மறைந்தபோது, அவரைக் குறித்து எழுதப்பட்ட அஞ்சலிக் கட்டுரையில்// 


கேரளாவுக்கு அப்பப்போ போனதோட சரி. கமலாதாஸ் பற்றிப் படித்ததில்லை நான். ஸோ நோ கமெண்ட்ஸ். 

----------------------------------------------------------------------------------------------


//படைப்பு முதற்கொண்டு பெண்களின் அனைத்துச் செயற்பாடுகளும் அவர்களது தோற்றம் மற்றும் உடலையே அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்பதை ஜெயமோகன் நிறுவமுற்படுகிறார். மேலதிகமாக, தமிழ்கூறும் நல்லுலகில் அறியப்பட்ட
படைப்பாளியாக இருக்கக்கூடிய ஜெயமோகனின், அழகு பற்றிய வரைவிலக்கண

இலட்சணமும் நமக்குத் தெரிந்துபோகிறது. இந்தப் பாரதத் திருநாட்டில் 
விசித்திரமான நடத்தைகளோடும் பேச்சுக்களோடும் உலவும் சில ஆண் இலக்கியவாதிகளை எவ்வுணர்ச்சி செலுத்தியது என்பதைக் குறித்து ஜெயமோகன் ஏன் எந்தக் கருத்தையும் முன்வைக்கவில்லை என்பதை, அவரது உள்ளொளிதான் அவருக்கும் நமக்கும் விளக்கிச்சொல்லவேண்டும்//


நீங்கெல்லாம் உண்மையிலேயே வாசிக்கிறீங்களா இல்லையா? வாசிப்புப் பழக்கமே இல்லாத எழுத்தாளினிக் கூட்டம் உருவாகி வருவது வருந்தத்தக்கது. முதலில் வாசித்துவிட்டு வாங்க பொறுமையாகப் பேசலாம்.
----------------------------------------------------------------------------------------------

//“இன்று இளம்வாசகிகளில் கணிசமானவர்கள் நம்முடைய அசட்டுப்பெண்ணியர்களால்
ஆரம்பத்திலேயே பார்வை திரிக்கப்பட்டு இலக்கியத்திற்குள் நுழையவே

முடியாதவர்களாக ஆகிவிட்டிருக்கிறார்கள். உண்மையான இலக்கிய அனுபவம்

என்றால் என்னவென்றே தெரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள்.”//


யம்மா தாய்மார்களே...! அவர் சொல்றது நூற்றுக்குநூறு உண்மை. போலிகளின் பளபளப்பில் அசல் அமுங்கிவிடுகிறது. புக் ஃபேர்ல மட்டும் படிக்கிற வாசகர்களுக்கு வேண்டுமானால் இந்த உண்மை தெரியாமல் இருக்கலாம். உத்வேகத்தோடு இருக்கும் ஒரு வாசகன் உங்களைப் போன்ற போலி எழுதாளர்களின் படைப்புகளைத் (!) தாண்டுவது பெரிய சவால்.
----------------------------------------------------------------------------------------------

//“சில பக்கங்களுக்கு பிழையில்லாமல் தமிழ் எழுதக்கூட தெரியாதவர்கள் பலர்.
உட்கார்ந்து பத்துப் பக்கம் தொடர்ந்து எழுதக்கூட பொறுமையற்றவர்கள்”என்கிறார். பெண் படைப்பாளிகள்மீது காழ்ப்புணர்வுகொண்டு எழுதிய குற்றச்சாட்டுக் கட்டுரையிலேயே எழுத்துப்பிழை விட்ட புத்திசாலி, பெண்படைப்பாளிகளுக்கு இலக்கண வகுப்பெடுப்பதை காலக்கொடுமையன்றி வேறென்னவெனச் சொல்வது?
//


அக்காமார்களே, (பெண் படைப்பாளிகள்மீது காழ்ப்புணர்வுகொண்டு எழுதிய குற்றச்சாட்டுக் கட்டுரையிலேயே எழுத்துப்பிழை விட்ட புத்திசாலி, பெண்படைப்பாளிகளுக்கு இலக்கண வகுப்பெடுப்பதை காலக்கொடுமையன்றி வேறென்னவெனச் சொல்வது?நீங்க சரியாத்தான் எழுதியிருக்கீங்களா? ஹிஹி
----------------------------------------------------------------------------------------------


//“இங்கே பெண்ணியம் பேசும் பெண் எழுத்தாளர்கள் பலரை நான் கவனித்து வருகிறேன். பொருட்படுத்தும் அளவுக்கு அடிப்படை வாசிப்புள்ள எவரையுமே நான் பார்த்ததில்லை. அவர்களிடம் ஒரு எளிய விவாதத்தை முன்னெடுக்கக்கூடத் தோன்றியதில்லை. அவர்களால் ஒரு சிறு சலசலப்புக்கு அப்பால் பொருட்படுத்தும் இலக்கிய ஆக்கங்கள் எதையுமே உருவாக்க முடியாமல் போனமைக்குக் காரணம் இதுவே. இவர்கள் பேசும் பெண்ணியம் என்பது இலக்கியவாசகனின் எதிர்பார்ப்பு என்ற சவாலைச் சந்திக்கமுடியாமல், தங்கள் சொத்தைப் படைப்புக்களைப் பொத்திக்கொள்ள உருவாக்கிக்கொள்ளும் ஒரு எளிய தற்காப்புமுறை மட்டுமே” . “இந்தச் சல்லிக்குரல்களை முழுக்கத் தூக்கிவீசிவிட்டு வரும் உண்மையான படைப்பூக்கமும் அதற்கான படைப்புத்திமிரும் கொண்ட பெண்ணெழுத்தாளர்களுக்காகத் தமிழ் காத்திருக்கிறது.”//

அவரின் ஒட்டுமொத்தக் கருத்தின் சாரமும் இதில்தான் அடங்கியிருக்கிறது. புரிகிறதா? இல்லை நெஞ்சு எரிகிறதா?
----------------------------------------------------------------------------------------------

//எத்தனை வன்மம், காழ்ப்புணர்வு, ஒவ்வாமை இருந்தால் இப்படி எழுதமுடியும்!
ஒருவருக்குள் இத்தனை மன இருட்டும் வெறுப்புணர்வும் மறைந்திருப்பது

அதிர்ச்சியூட்டுவதாயிருக்கிறது. பெண்ணியம் என்ற சொல்லின் பொருள்,

‘ஆண்கள்மீதான வெறுப்பு’ என்ற தவறான புரிதலையே ஜெயமோகனும்

கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான் அந்தச் சொல்மீது இத்தனை செருப்படி

விழுகிறது. மேலும்,‘தமிழ் காத்திருக்கிறது’என்று மொழிவதன் மூலம் அவர்

சொல்ல எண்ணுவது ஒன்றுதான்: இங்கு எழுதிக்கொண்டிருக்கும் பெண்களுள் யாருமே

குறிப்பிடத்தக்க அளவில் எழுதவில்லை, அவர்கள் அடையாளமற்றவர்கள், ஆகவே,

தமிழிலக்கியத்தில் பங்குதாரர்களாக உரிமை கொண்டாடும் பாத்தியதை அற்றவர்கள்

என்பதையே அவர் தன் ஆணித்தரமான வாதங்கள் மூலம் மீண்டும் மீண்டும் நிறுவ

முயற்சிக்கிறார்.//


மெய்யாலுமே உண்மைதாங்கோ! அவர் அதைத்தான் சொல்ல வருகிறார். உண்மையிலேயே பதில் சொல்லுங்கள். புதுமைப்பித்தன், சுரா முதலான வரிசையில் உங்களை வைக்க முடியுமா? ப்ளீஸ் கொஞ்சம் யோசிங்க.
----------------------------------------------------------------------------------------------

//பெண்களுக்கு ஆழமான வாசிப்பு
கிடையாது’என்று சொல்வதன் மூலம் இன்றுவரை அவர் செய்துவருகிறார். எழுதுகிற

பெண்களது வாசிப்பின் ஆழத்தை ஜெயமோகன் போன்ற இலக்கியப் பிதாமகர்களிடத்தில் 
அடிக்கடி சென்று நிரூபித்துச் சான்றிதழ் பெற்றுவருவதன் சாத்தியங்கள் குறித்து ஆராய்ந்து வருகிறோம்.//


ரெம்பத் தப்பா யோசிக்கிறீங்க, உங்களின் வாசிப்பையும் அனுபவத்தையும் படைப்பில் காட்டுங்கள். அதன் மூலம் மட்டுமே நீங்கள் அறியப்பட வேண்டும். தடாலடி நிகழ்வுகளின் மூலம் நீங்கள் அறியப்படுவது உங்களுக்கு உவப்பானதா என்ன? ஒரு எழுத்தாளினி இவ்வாறு அறியப்பட வேண்டும் என்றா எண்ணுகிறீர்கள்?  

----------------------------------------------------------------------------------------------

//“அடிப்படையான வரலாற்றுணர்வோ சமநிலையோ இல்லாத அருந்ததி போன்ற
குருவிமண்டைகள் ஊடகங்களில் இன்று பெறும் அதீத முக்கியத்துவம் மிக மிக

ஆச்சரியமானது” என்கிறார் ஜெயமோகன். 
 

அருந்ததிராயின் நாவல்மீது, அவர் மேலைத்தேய ஊடகங்களால் அளவுக்குமீறித்
தூக்கிப்பிடிக்கப்படுகிறார் என்ற விமர்சனத்தின்மீது எங்களிற் சிலருக்கும் 
உடன்பாடு உண்டு. ஆனால், ஒருவரை, அவரது தோற்றத்தினை முன்வைத்து இகழும்
அற்பத்தனத்தை எக்காரணங்கொண்டும் மன்னிக்கமுடியாது. நொண்டி என்றும்,

குரூபி என்றும், குருவிமண்டை என்றும், சல்லிக்குரல்கள் என்றும் சகமனிதரை

வசைபாடுவது அருவருப்பின் உச்சம்.//
 

ந. பிச்சமூர்த்தியின்  கலை மரபும் மனிதநேயமும் புத்தகத்தில் சுரா யாப்பை மீறுவது தொடர்பாகச் சொல்லுவார். ''யாப்பைக் கற்பது குருவி அளவிற்கு மூளை உள்ள எல்லோராலும் முடியும் ''என. ஜெயமோகனும் அந்த அர்த்தத்தில் சொன்னதாகவே தோணுகிறது. இது உடல் சார்ந்த வசை என எப்படி எடுக்க முடிகிறது உங்களால்? அதுவும் படிமம், குறியீடு என இயங்கும் உங்களால்? 
----------------------------------------------------------------------------------------------

//இவரது பெண்வெறுப்பு தமிழகத்தையும் தாண்டி அகில இந்தியாவெங்ஙணும்
விரிந்துபரந்துசெல்கிறது. அண்மையில், எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன் 
அவர்களால், ஆனந்த விகடனில், ‘நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள்’என்று சுட்டப்பட்ட
படைப்பாளிகளது பட்டியலைக் குறித்து ஜெயமோகன் கீழ்க்கண்டவாறு தன் “மேலான“

கருத்தினை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.


“பட்டியலில் உள்ள ஆண்படைப்பாளிகளில் அனைவரும் சிறப்பாக

எழுதக்கூடியவர்கள்தான். இன்னும் அதிகமாக அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கிறேன்.

ஆனால், பெண்களில் பலர் சொல்லும்படி எதுவுமே எழுதாமல் பலவகை உத்திகள்

மூலம் ஊடகப்பிம்பங்களாக ஆனவர்கள். பலரை ஏன் எழுத்தாளர்கள் அல்லது

கவிஞர்கள் என்று சொல்கிறார் நாஞ்சில் என்றே புரியவில்லை.//
 

நாஞ்சில் நாடனுக்கு சாகித்திய அகடமி விருது கிடைத்தபோது அவரை வசைபாடி வயிறெரிந்த பெண் எழுத்தாளர்களும் நாஞ்சில் நாடன் வெளியிட்ட லிஸ்டில் உண்டு. எப்பவும் ஆணுக்குத் தானா? ஏன் எங்களுக்கு இல்லை? என கேட்ட ஒரு எழுதாயினியை எனக்குத் தெரியும். "அப்படி என்னதான் நீங்கெல்லாம் எழுதியிருக்கீங்க?"ன்னு கேட்டேன். அன்பிரண்ட் பண்ணுனது மட்டுமில்லாம அந்த போஸ்டையே பேஸ்புக்ல இருந்து தூக்கிட்டாங்க. நாஞ்சிலின் லிஸ்டை இப்போ எப்படி ஒத்துக்கிறீங்க? இப்போ அவரை உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு போல? 

----------------------------------------------------------------------------------------------


 //ஆண்கள் எழுதித்தான் நிற்கவேண்டியிருக்கிறது. பெண்களுக்கு பெண்களாக தங்களை முன்வைத்தாலே இடம் கிடைத்துவிடுகிறது// 

பேசாப் பொருளைப் பேசத் துணிந்தேன்னு பாரதி சொன்னது மாதிரி, தூமை, முலை, தொடை, யோனி எனக் கருப்பொருளாகக் கொண்டு அதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணி பெயரெடுத்தவர்கள் பலர் உண்டு. மனுஷ்யபுத்திரனின் ஒற்றைக் கவிதைக்கு ஈடாக உங்களின் அத்தனைக் குப்பைகளை ஈடு வைத்தாலும் தகாது. வண்ணநிலவனின் ஒற்றைச் சிறுகதைக்கு உங்களின் அத்தனை எழுத்துப் புலம்பல்களை ஈடுவைத்தாலும் தகாது.   நல்ல இலக்கியம் படித்து வெகுநாட்களாகிறது. படிப்பதெல்லாம் எங்கேயோ எப்போதோ படித்ததாகவே தோணுகிறது. ப்ளீஸ் நல்ல படைப்புகளோடு வாருங்கள். வாசகனின் கோரிக்கை இது.
----------------------------------------------------------------------------------------------

கடைசியாக: காலங்காலமாய் சின்மயி முதற்கொண்டு பெண்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கும் ஜெயமோகனை பெண்களுக்கு எதிரானவர் எனச் சொல்லும் நீங்கள் கொஞ்சமாவது வாசித்தால் உங்களுக்கும் நல்லது எங்களுக்கும் நல்லது. 

Friday, June 13, 2014

தெறிக்கும் ரத்தம் !

               இராக்கிய இஸ்லாமிய தேசம் மற்றும் லெவெண்ட் (Islamic State in Iraq and the Levant) இதிலுள்ள Levant ங்கிறதை எடுத்துட்டு Syria ன்னு போட்டுக்கலாம். Islamic State in Iraq and the Syria. சுருக்கமா இசிஸ் (ISIS) என்னது இதுன்னு கேக்கிறீங்களா.                     மிடில் ஈஸ்ட் முழுக்க இப்போ இதப்பத்திதான் பேச்சு. பிபிஸி, சி.என்.என் மற்றும் அல்ஜஜீரா எல்லாம் புல் டைம் வேலையா இந்தச் செய்திகளைத் தான் மேய்ஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த இசிஸ் ஈராக்கை புரட்டி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னடா ஒரே சத்தமா இருக்கேன்னு பத்திரிகைச் செய்திகளைப் பார்த்தல்... ''இசிஸ்'' ''இசிஸ்'' னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. யாருடா இது? புது குருபுன்னு நிமிந்து உக்காந்தா, இல்ல பாஸ் நாங்க ஈராக் போரின் போதே இருக்கோம்கிறாங்க.

                    சிரியாவின் சில பகுதி அப்புறம் ஈராக்கின் சில பகுதிகளை ஒன்றிணைத்து  ''Islamic State in Iraq and the Levant'' ன்னு தனி இஸ்லாமியத் தேசம் அமைக்கணும்னுகிறது இவங்களோட கனவு. அதுசரி...இது மாதிரி உலகம் முழுவதும் ஏகப்பட்ட குரூப் இருக்காங்க. பட், இவங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமான பார்ட்டி. ஈராக்கின் முக்கியமான இடங்களையெல்லாம் கைப்பற்றிக்கிட்டே வர்றாங்க. ஈரான் அதிபர் அவசர அவரசமா மந்திரி சபையைக் கூட்டி அதிபர் ஆட்சியை அமல்படுத்தலாம்னு கெஞ்சுறார். ஆனால் மந்திரிசபை முடியாதுன்னு கைவிரிச்சுடுச்சு. ஏனெனில் அதிபர் ஆட்சியால் மட்டும் நிலமையைக் கட்டுப்படுத்த முடியுமா என்ன? இசிஸின் முன்னால இராணுவ வீரர்கள் துண்டைக் காணோம் துணியைக் காணோம்னு தெறித்து ஓடுறாங்க. ''மோசுல்''ங்கிற பேருல ஒரு நகரம், கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் பேர் நகரைக் காலி பன்ணிட்டு அகதியா ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ''இசிஸ்''க்கு பயந்துங்கிறதை விட, ''இசிஸை'' விரட்ட இராணுவம் தாக்கும் போது பாதிக்கப்படுவோம்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ''இசிஸ்'' ஆட்கள் வண்டியில் ஏறி ஊரு உலகமெல்லாம் சுற்றி, ஒவ்வொரு அரசு அதிகாரிகளையும் லிஸ்டோட தேடிப்பிடித்து சுட்டுக் கொல்றாங்க. ஆளும் அரசை அகற்றிவிட்டு இஸ்லாமிய ஆட்சியை அமைபோம் சபதம் வேற போட்ருக்காங்க. ஈராக் அதிபர் ''கிடைக்கிற ஆயுதங்களை எடுத்துக் கொண்டு இசிஸ் ஆட்களை அடித்துக் கொல்லுங்கள்''னு மக்களிடம் பரிதாபமாய் சொல்கிறார்.

                         மெரிக்கப் படைகள் இருக்கிறது வரை ஒழுங்க சேட்டை பண்ணாம இருந்த குரூப் இப்போ அவங்க கிளம்பியதும் வேலையைக் காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஒபாமாவோ ''ஈராக்கிற்கு எல்லா வகையிலும் உதவி செய்வோம்''னு ரெம்பக் கவலையா சொல்றார். கொடுமை என்னன்னா, இந்த இசிஸ் குரூப் அல் காயிதாவை விட பயங்கற குரூப்பாம். கொலை நடுங்குது நமக்கு. முன்பொரு காலத்தில் சிரியா மற்றும் ஈராக்கில் அங்கங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்த இரண்டு குருப் இணைஞ்சு தன்னோட பேரை இசிஸ்னு வச்சுக்கிட்டாங்க. அப்புறம் ''அல் காயிதா''வோடு ஜாயிண் வெஞ்சர் அடிப்படையில் கொஞ்ச நாள் ஈராக் மற்றும் சிரியாவைக் கலங்கடிச்சாங்க. அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலை. இசிஸ்க்கும் எங்களுக்கும் ஒட்டும் கிடையாது உறவும் கிடையாதுன்னு அல் காயிதா அறிவிச்சாங்க. எப்பவும் ஒரு குகையில ஒரு சிங்கம் தான் இருக்க முடியும் போல.  அபு பக்கர் அல்-பககாதி இதுதான் தலைவர் பேரு. இவரு தலைக்குத்தான் அமெரிக்கா 10 மில்லியன் டாலர் பரிசுத்தொகை அறிவிச்சாங்க. இடையில வேற புரளியக் கிளப்பினாங்க. அவரைக் கொன்னுட்டோம்..இல்லையில்லை பிடிச்சாச்சுனு. பட் இப்பவும் அவர் தலைமையில்தான் ஈராக்கில் ரத்தம் தெறித்துக் கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் பாக்தாத்திலும் தெறிக்க ஆரம்பிக்கும். உலகமே கவலையோடு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.

புகைப்பட உதவி: BBC
இது தொடர்பாக தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் நான் எழுதியக் கட்டுரைகள் கீழே,

இசிஸ்
வட ஈராக் தாக்குதல்
அபு பக்கல் அல்-பககாதி

Wednesday, June 11, 2014

என்னோட லிஸ்ட் !

ஆளாளுக்கு லிஸ்ட் போடுறாங்க. என் பங்குக்கு என்னோட லிஸ்ட் கீழே,

எனக்குப் பிடித்த படைப்புகளை எழுதியத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள்:
(Disclaimer: இவர்களின் சில படைப்புகள் மட்டும் பிடிக்கும். எல்லாப் படைப்புகளும் அல்ல.)
 
1. சுந்தர ராமசாமி (ஒரு புளியமரத்தின் கதை, ஜே.ஜே சில குறிப்புகள், சிறுகதைகள், பசுவையா கவிதைகள்)
2. தி.ஜானகிராமன் (மரப்பசு)
3. புதுமைப் பித்தன் (கடவுளும் கந்தசாமிப் பிள்ளையும்)
4. கி.ராஜநாராயணன்(கி. ராஜநாராயணன் சிறுகதைகள்)
5. ஜெயமோகன் (காடு)
6. நாஞ்சில் நாடன் (எட்டுத் திக்கும் மத யானை)
7. எஸ். ராமகிருஷ்ணன் (நெடுங்குருதி)
8. விமலாதித்த மாமல்லன் (சிறுமி கொண்டுவந்த மலர்)
9. மனுஷ்ய புத்திரன் (கவிதைகள்)
10. அசோகமித்ரன் (ஒற்றன் சிறுகதைத் தொகுப்பில் சில)
11. பிரமிள் (கவிதைகள்)
12. விக்கிரமாதித்யன் (கவிதைகள்)
13. ஆ. மாதவன் (சிறுகதைகள், புனலும் மணலும்)
14. தோப்பில் முஹம்மது மீரான் (சாய்வு நாற்காலி)
15. ஜி. நாகராஜன் (ஜி. நாகராஜன் சிறுகதைகள்)
16. சி.சு. செல்லப்பா (வாடிவாசல்)
17. வண்ணநிலவன் (கம்பா நதி, எஸ்தர்)
18. க. நா. சுப்ரமண்யம் (பொய்த்தேவு)
இன்னும் சில பெயர்கள் விடுபட்டிருக்கலாம் என நினைக்கிறேன்.

இனி திரைப்படம்,

1. பாரான்
2. கந்தகார்
3. தி சைலன்ஸ்
4. தி ரவுண்ட் அப்
5. டோட்ஸி
6. ஹோட்டல் ருவாண்டா
7. சில்ரன் ஆஃப் ஹெவன்
8. ஒஸாமா
9. தி பியானிஸ்ட்

Sunday, June 8, 2014

இன்ஜினியர்ஸ்..!

          ரு காலத்தில் கனவுப் படிப்பாக இருந்தது. சீட் கிடைப்பதே பெரும்பாடு. நுழைவுத் தேர்வு எழுதி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பின் கட் ஆப் மார்க் எல்லாம் பார்த்து தான் இன்ஜினியரிங் சேரமுடியும். இப்போதெல்லாம் எல்.கே.ஜி அட்மிசனைவிட எளிதாய்க் கிடைக்கிறது இன்ஜினியரிங் அட்மிசன். குன்றிருக்கும் இடெமெல்லாம் குமரனிருந்தது அந்தக் காலம். இப்போதெல்லாம் ஒரு பக்கம் கல் குவாரிகளும் மறு பக்கம் அடிவாரத்தில் இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளும் இருக்கின்றன. யார் கண்டது இரண்டுக்கும் ஒரே கல்வித் தந்தையே ஓனராக இருக்கலாம். குமரி மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 30 இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள். உண்மையிலேயே இவ்வளவு தேவையா? விடை யாருக்கும் தெரியாது.
யார் யாரோ பணம் சம்பாதிக்க அடித்தட்டு மக்களின் இன்ஜினியரிங் கனவு மோகம் பலியாகிறது. கஷ்டப்பட்டு உழைக்கும் பணம் அட்மிசன் பீஸ், பஸ் பீஸ், ஹாஸ்டல் பீஸ், மெஸ் பீஸ் மற்றும் இத்யாதி இத்யாதி பீஸ்கள். சரி பணம் தான் வாங்குகிறார்கள் இவர்கள் வழங்கும் கல்வித்தரம் எப்படி இருக்கிறது?
இந்த அட்டவணையைப் பாருங்கள். அண்ணாப் பல்கலைக்கழகத்தின் தேர்ச்சி அட்டவணை மற்றும் தர வரிசை. (குமரி மாவட்டம்)


(படத்தின் மீது 'க்ளிக்கி' பெரியதாக்கிப் பார்த்துக் கொள்ளவும்.)
      
        சரி, அரசு இன்ஜினியரிங் படிப்பதற்கான கல்வித்தகுதி என எதை வரையறை செய்துள்ளது? விவரம் கீழே..


                          கழுதை தேய்ந்து கட்டெரும்பு ஆன கதையாகிவிட்டது. எண்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. இப்படியே போனால் 17 வயது பூர்த்தியடைந்த இந்தியக் குடிமகன் அனைவரும் இன்ஜினியர்ஸ் ஆக இருக்கும் காலம் தொலைவில் இல்லை.

சரி, யார்தான் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம்?
                        
                   பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் தமிழ் ஆங்கிலம் தவிர்த்த மற்றப் பாடங்களில் 80% மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் தாராளமாய்ப் படிக்கலாம். மற்றவர்கள், பணத்தைப் பாழாக்கும் எண்ணம் இருந்தாலும் படிக்கலாம். அது மட்டுமல்ல இன்ஜினியரிங் சேர்ந்த பின்னர் முதல் செம்ஸ்டர் முதல் கடைசி செமஸ்டர் வரை அரியர் எதுவும் வைக்காமல் 80% மதிப்பெண் பெற்றால் ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைக்கலாம். அரியர் வைத்துவிட்டு கடைசி செமஸ்டரில் பாஸாகலாம் என கனவு காண்பவர்கள் தயவு செய்து அதிக கற்பனைக் கனவு காண வேண்டாம். வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு. இன்ஜினியரிங் முடித்துவிட்டு 'லோலோ' என அலையும் பலரை உங்களுக்குத் தெரியுமா என எனக்குத் தெரியாது. ஆனால் நான் அடிக்கடி அப்படிப்பட்டவர்களை சந்திக்கிறேன். இன்ஜினியரிங் முடித்துவிட்டு ஒயரிங் வேலைக்குச் செல்லும் பலரையும் பார்த்திருக்கிறேன். ஏன் இந்த நிலைமை? ஒரே பதில் தான். சரியாகப் படிக்கவில்லை. சரி, ஏன் சரியாகப் படிக்கவில்லை. இதற்கும் ஒரே பதில்தான்.. இன்ஜினியரிங் படிக்கும் அளவிற்கு அறிவு இல்லை. ஏகப்பட்ட அரியர்ஸ்...கடைசி இரண்டு செமஸ்டரில் எப்படியோ பார்டரில் பாஸாகிவிட்டு டிகிரி இருகிறது என்பதற்காகவே வேலை கேட்டால் யார்தான் கொடுப்பார்கள். (ஆனால் எங்கள் காலத்தில் கொடுத்தார்கள், எனக்கும் அப்படித்தான் கிடைத்தது). ஒரு குடும்பத்தின் ஒட்டு மொத்தக் கனவையும் தொலைத்துவிட்டு பெற்றோர் பணத்தை கல்வித் தந்தையிடம் கொடுத்துவிட்டு கஷ்டப்படுகிறார்கள். கொடுமை என்னவெனில் இன்னமும் தனது தவறை உணராமல் ''டிமாண்ட் Vs சப்ளை'' தெரியாமல் மாரடிக்கின்றனர். ஊதுகிற சங்கை ஊதியாகிவிட்டது. முடிவெடுக்க வேண்டியது நீங்கள்தான்.